VATICAANSTAD - Paus Benedictus XVI heeft zondag tijdens een eucharistieviering voor de Sint Pieter in Rome zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, zalig verklaard.

De uit Polen afkomstige Johannes Paulus II bestuurde de Rooms-Katholieke Kerk van oktober 1978 tot en met begin april 2005. Het is nog nooit voorgekomen dat een paus zijn voorganger zalig heeft verklaard.

De zaligverklaring werd mogelijk, nadat de paus had erkend dat een Franse kloosterzuster, Marie Simon-Pierre, in juni 2005 op onverklaarbare wijze van de ziekte van Parkinson genas, nadat zij Johannes Paulus om hulp had gevraagd. De nu zalige paus leed ook aan die ziekte. De Franse zuster was bij de zaligverklaring aanwezig.

Volgens de politie van Rome waren op het Sint Pietersplein meer dan een miljoen mensen bijeen om van de zaligverklaring getuige te zijn. Onder hen waren vele kardinalen en bisschoppen en ongeveer achthonderd andere priesters.

Levensbeschrijving

Voorafgaand aan de zaligverklaring las kardinaal Agostino Vallini, die als vicaris namens de paus het bisdom Rome bestuurt, een levensbeschrijving van Johannes Paulus voor, die als Karol Wojtyla in 1920 in de Zuid-Poolse plaats Wadowice werd geboren.

Hij herinnerde er onder meer aan dat Wojtyla een sterk en moedig man van het geloof was. Als aartsbisschop van Krakau was hij ''geliefd bij de mensen in het bisdom, maar werd hij gevreesd door de mensen die hem als tegenstander zagen''.

Vallini herinnerde aan de meer dan honderd reizen buiten Italië die Johannes Paulus maakte om het geloof te verkondigen. Ondanks de aanslag die in 1981 bijna tot zijn dood leidde, en de ziekte die hem de laatste jaren van zijn leven trof, hield hij altijd de horizon van de hoop in het vizier, zei Vallini.

Donner

Namens de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk was kardinaal Ad Simonis, in 1985 door Johannes Paulus II tot kardinaal benoemd, getuige van de zaligverklaring.

De Nederlandse regering werd vertegenwoordigd door minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.

Crypte

Het lichaam van Johannes Paulus is vrijdag uit de crypte van de Sint Pieter naar een plek voor het hoofdaltaar op de begane grond gebracht.

Gelovigen kunnen daar zondagmiddag de nieuwe zalige eer bewijzen. Johannes Paulus krijgt later een definitieve plaats in de kapel van Sint Sebastianus, niet ver van de hoofdingang van de kerk.

Zaligverklaring Johannes Paulus II