BRUSSEL - De Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard heeft zondag scherp afstand genomen van uitlatingen van voormalige bisschop Roger Vangheluwe van Brugge.

Léonard noemde een tv-interview van Vangheluwe, waarin deze vergoelijkend sprak over zijn seksueel misbruik, ''schokkend''.

Léonard zei dat zondag tegen de Vlaamse publieke omroep VRT. Het was de eerste maal dat de Belgische aartsbisschop zich in het openbaar uitliet over de gewraakte uitspraken van Vangheluwe.

De andere Belgische bisschoppen en tal van prominenten in België reageerden eerder al met afschuw.

Neefjes

Vangheluwe trad een jaar geleden af als bisschop nadat hij had toegegeven een minderjarige neefje jarenlang misbruikt te hebben.

In een tv-interview anderhalve week terug sprak de ex-bisschop relativerend over zijn gedrag en probeerde hij de gebeurtenissen te minimaliseren.

Hij gaf toe ook nog een tweede neefje te hebben misbruikt. Het vraaggesprek leidde tot verbijstering en woede in België.

Ontspannen toon

Léonard zei zondag geschokt te zijn door de ''ontspannen toon van iemand die op vakantie is'', die Vangheluwe hanteerde toen hij het over zijn seksueel misbruik had.

Hij veroordeelde het dat de voormalige Brugse bisschop de publiciteit zocht terwijl Rome hem had gevraagd te zwijgen.

Flutstraf

Vangheluwe heeft op last van het Vaticaan België moeten verlaten. Hij verblijft voor zover bekend in Frankrijk. Zijn bisschopstitel heeft hij echter mogen behouden. In België wordt gesproken van een ''flutstraf''.

Léonard kan zich voorstellen dat het Vaticaan hem na het interview een zwaardere straf oplegt.

Het terugzetten naar de lekenstand acht hij een mogelijkheid, maar daaraan zit ook een negatief aspect, vindt de aartsbisschop. ''Rome kan hem dan niet meer controleren.''