WASHINGTON - In het door geweld geteisterde Libië is geen sprake van een patstelling. De situatie daar gaat vooruit, onder meer doordat de druk wordt opgevoerd door de sancties die zijn opgelegd aan de Libische machthebbers.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en zijn Amerikaanse ambtgenoot Hillary Clinton benadrukten dat donderdag na een gesprek op haar ministerie in Washington.

Clinton drong aan op geduld. Volgens haar is de verleiding altijd groot om in een conflict snel een oplossing te verwachten, maar is de internationale gemeenschap nog maar kort bezig in Libië.

Ze verwees naar de bombardementen in Kosovo in 1999 die 78 dagen duurden.

Vernietigd

Volgens haar is het te vroeg om te kunnen zeggen hoe lang het conflict zal duren. ''We gaan door zoals we zijn begonnen en zullen zien hoe de oppositie haar voordeel kan doen met de mogelijkheden die we bieden.”

Clinton stelde dat een ''significant'' deel van Kaddafi's luchtafweer en andere middelen zoals tanks en opslagplaatsen zijn vernietigd. Experts menen dat de strijd in Libië lang kan duren gezien de relatieve zwakte van de oppositietroepen.

Humanitaire hulp

Minister Rosenthal wilde geen verwachting uitspreken over de duur van de bombardementen. Wel gaf hij aan dat Nederland niet zoals Frankrijk en Italië de gelegenheidsregering van de rebellen in Benghazi erkent of militaire adviseurs stuurt. Wel wil Rosenthal humanitaire hulp bieden aan de rebellen.

Rosenthal gaf aan dat de combinatie van militaire en politieke druk en de uitoefening van sancties genoeg zal zijn om Kaddafi te verdrijven. ''Het belang van sancties wordt nog wel eens onderschat, maar de sancties zijn buitengewoon effectief om het regime af te knijpen.” Achter gesloten deuren spraken Clinton en Rosenthal over mogelijk verdere sancties. Details wilde Rosenthal niet geven.

Condoleances

Beiden veroordeelden het geweld in Libië, waardoor woensdag onder andere twee Amerikaanse fotografen omkwamen, en spraken hun condoleances uit. Ook riepen ze Kaddafi opnieuw op om op te stappen.

Verder spraken Clinton en Rosenthal over het probleem van vervuilde ovens. Clinton stelde dat jaarlijks twee miljoen mensen, met name vrouwen en kinderen, sterven door het inademen van vuile lucht bij het koken in bijvoorbeeld vuile ovens.

Nederland zal met Amerika samenwerken om 100 miljoen huishoudens schone ovens te laten gebruiken per 2020.

Profiel Libië

Alles over de onrust in het Midden-Oosten