AMSTERDAM - De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Navi Pillay heeft de Libische leider Muammar Kaddafi woensdag gewaarschuwd dat zijn strijdkrachten mogelijk oorlogsmisdaden begaan door zware wapens in te zetten tegen de bevolking van Misrata.

Pillay beriep zich op berichten dat medische voorzieningen in de stad zijn getroffen door mortiergranaten en onder vuur worden genomen door sluipschutters.

Ook zou een clusterbom zijn ontploft bij het belangrijkste ziekenhuis van Misurata. De Libische regering ontkent dat dergelijke wapens zijn ingezet tegen de bevolking.

"Onder internationale wetten is het bewust onder vuur nemen van medische voorzieningen een oorlogsmisdaad", zei Pillay in een verklaring.

"Het bewust aanvallen of in gevaar brengen van burgers kan ook worden gezien als zware schending van de internationale mensenrechten of internationale humanitaire wetten."

Slachtoffers

Volgens Pillay is het onvermijdelijk dat wapens als clusterbommen, raketlanceerinstallaties en andere zware wapens leiden tot slachtoffers onder de burgerbevolking als ze worden ingezet in stedelijke gebieden.

Ze merkte op dat de acties van de Libische strijdkrachten nauwlettend in de gaten worden gehouden door het Internationaal Strafhof.

"Ik dring er bij de Libische autoriteiten op aan onder ogen te zien dat zij zichzelf en de Libische bevolking dieper en dieper het moeras indrijven. Ze moeten de belegering van Misrata stopzetten en hulp en medische zorg toelaten om de slachtoffers van het conflict te helpen."

Kinderen

Volgens Unicef zijn door de gevechten in Misurata zeker twintig kinderen om het leven gekomen. Het is echter onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen, omdat de stad van de rest van de wereld is afgesneden.

Desalniettemin is het volgens Pillay duidelijk dat het aantal slachtoffers substantieel is en dat er onder de doden kinderen en vrouwen zijn.

Profiel Libië