CAIRO - Een Egyptische rechtbank heeft zaterdag de ontbinding van de Nationaal Democratische Partij (NDP) gelast.

De partij was het politieke vehikel van de in februari afgetreden president Hosni Mubarak. De NDP vertegenwoordigde een machtig apparaat dat als onaantastbaar gold tot de protesten van eerder dit jaar.

Na de val van Mubarak in februari zijn belangrijke NDP-partijleider gearresteerd.

De NDP werd in 1978 in het leven geroepen door de toenmalige president Anwar al-Sadat (1918-1981) als de erfgenaam van de Arabische Socialistische Unie, de enige en regerende politieke partij die door de autocraat Gamal Abdel Nasser (1918-1970) in 1962 werd gesticht.

De NDP was net als zijn voorganger feitelijk de enige partij. Ze was op sociaaldemocratische leest geschoeid en van 1989 tot begin 2011 lid van de Socialistische Internationale.