BRUSSEL - Een besluit van de Franse Gemeenschap in België om zich voortaan Federatie Wallonië-Brussel te noemen, heeft dinsdag de politieke spanning bij de zuiderburen verder opgedreven.

De Vlaams-nationalistische N-VA spreekt van ''een zware provocatie''.

De Vlaamse christendemocraat Eric Van Rompuy (een broer van de EU-president) vermoedt dat de Franstaligen uit zijn op een splitsing van België. Volgens de Franstaligen zelf is er niets aan de hand.

De Franse Gemeenschap is het bestuursorgaan dat de belangen behartigt van alle Franstaligen in België: zowel de Walen als de meerderheid van de inwoners van Brussel.

Plotselinge naamsverandering

Volgens de Waalse minister-president Rudy Demotte moet achter de plotselinge naamsverandering niks gezocht worden. De nieuwe naam dient alleen om de gelijkheid van Walen en Franstalige Brusselaars te onderstrepen, zei hij.

Maar Vlaamse partijen reageren als door een adder gebeten. Zij zien de naam Federatie Wallonië-Brussel als 'separatisme in de derde graad'.

Weinig Vlamingen

Zelfs de in taalkwesties doorgaans gematigde Vlaamse groenen spreken van 'een dwaas idee'. Volgens de N-VA ''wanen de Franstaligen zich heer en meester in Brussel'', waar maar weinig Vlamingen wonen.

De positie van de officieel tweetalige Belgische hoofdstad is een van de knelpunten in de kabinetsformatie, die al sinds 13 juni vorig jaar aansleept. De Franstaligen willen van Brussel het liefst een volwaardig gewest maken, net als Vlaanderen en Wallonië dat zijn. De Vlamingen voelen daar niets voor, omdat ze vrezen dat zij voor de rekening opdraaien.