TOKIO - Het stralingsniveau in reactor 2 van de door rampspoed geteisterde kerncentrale Fukushima I in Japan is zondag gevaarlijk hoog opgelopen.

Alle werknemers zijn uit het reactorgebouw geëvacueerd nadat in water dat zich had opgehoopt in de turbineruimte, een radioactiviteit was gemeten die tien miljoen keer zo hoog lag als normaal.

In de turbine van een kerncentrale wordt de warmte die ontstaat door kernsplijting, via stoom omgezet in elektriciteit. Het is een onderdeel waar geen nucleaire reacties plaatsvinden.

Dat daar toch zo'n hoog stralingsniveau is gemeten, zou kunnen duiden op forse schade aan het beschermende omhulsel van de reactorkern.

Radioactief water

Medewerkers van elektriciteitsbedrijf Tepco, de exploitant van de kerncentrale, waren juist begonnen radioactief water uit de reactoren 1 en 2 te pompen om reparaties te kunnen uitvoeren aan de koelsystemen.

Die vielen uit toen de kerncentrale ruim twee weken geleden als gevolg van een zware aardbeving en tsunami zonder stroom kwam te zitten.

De situatie in de kerncentrale is daarna volledig uit de hand gelopen. De reactoren werden stilgelegd maar konden niet afdoende worden afgekoeld. Door de oplopende hitte en druk hebben zich verscheidene branden en explosies voorgedaan.

Zeewater

De precieze schade is niet bekend maar het is wel duidelijk dat veel radioactief materiaal in het milieu is terechtgekomen.

Ook de radioactieve vervuiling van het zeewater in de baai bij Fukushima is toegenomen. Uit metingen bleek zondag dat de radioactiviteit in het water ruim 1850 keer zoveel is als toegestaan. Zaterdag was het nog 1250 keer zoveel.