STRAATSBURG - Turkije moet meer werk maken van democratische hervormingen. Ook moet het de bestaande wetgeving voor bescherming van vrouwen en minderheden beter handhaven.

Het Europees Parlement is woensdag in ruime meerderheid akkoord gegaan met een verslag van CDA-Europarlementariër Ria Oomen van deze strekking.

Het parlement is bezorgd over de trage voortgang die Turkije boekt bij de onderhandelingen over toetreding tot de EU.

Vrijheid

Op het gebied van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting heeft het land nog een lange weg te gaan, constateert Oomen. Zij stelt ook vast dat in de Turkse samenleving voor- en tegenstanders van het hervormingsproces lijnrecht tegenover elkaar staan.

Ondanks de grondwetswijziging van 2010 blijft een algehele grondwetsherziening noodzakelijk, aldus Oomen.

Kwestie-Cyprus

De toetredingsonderhandelingen worden ook vertraagd door de kwestie-Cyprus. Het noorden van dit EU-land wordt sinds decennia door Turkije bezet.

Oomen verwacht overigens dat er met de aansporingen van het Europarlement weinig zal gebeuren tot de Turkse parlementsverkiezingen. Die vinden in juni plaats.