KABUL - De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates is maandag in Afghanistan aangekomen voor een onaangekondigd bezoek. De visite komt op een moment van hoogopgelopen spanning tussen Afghanistan en de westerse landen.

De Afghaanse president Hamid Karzai had zich zondag beklaagd dat de NAVO-troepen negen kinderen hadden gedood.

Militairen in een helikopter hadden de kinderen aangezien voor rebellen en hen onder vuur genomen. Karzai vond de excuses van de NAVO onvoldoende. Gates zal de president ontmoeten.

Gespreksonderwerp is ook de terugtrekking van de westerse troepen. Karzai maakt naar verwachting op 21 maart een tijdschema bekend voor de geleidelijke overdracht van veiligheidszaken aan de Afghaanse diensten. De overdracht begint in juli en zal in 2014 afgerond kunnen zijn.