BERLIJN - De Duitse minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg heeft zijn doctorstitel opgegeven. Hij was beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift.

Na herlezing erkent hij de fouten in de tekst. ''Ik was het overzicht over mijn bronnen verloren'', zei hij maandag tijdens een politieke bijeenkomst. Zu Guttenberg heeft zijn vroegere universiteit gevraagd de titel in te trekken.

Afgelopen vrijdag had Zu Guttenberg de beschuldigingen van plagiaat nog bestreden.

Hij erkende dat het proefschrift van 475 pagina's en 1300 voetnoten fouten kon bevatten, maar zei dat hij ''nooit bewust het auteursrecht achterwege had gelaten''.

Na de eerste beschuldigingen ontstond op internet een klopjacht op Guttenbergs proefschrift. Op de site Guttenplag Wiki wordt de tekst van Zu Guttenberg onder de loep genomen.

Bij bijna een kwart van het proefschrift is inmiddels plagiaat vastgesteld, aldus de beheerders van de site.