LEIDSCHENDAM - De rechters in de zaak tegen ex-president Charles Taylor van Liberia weigeren een onderzoek te laten uitvoeren naar Amerikaanse beïnvloeding van de rechtsgang bij het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL).

Dit blijkt uit een vrijdag in Leidschendam gepubliceerde beslissing.

De verdediging van Taylor had om zo'n onderzoek gevraagd naar aanleiding van op klokkenluiderssite WikiLeaks gepubliceerde documenten.

Daaruit bleek bezorgdheid van Amerikaanse diplomaten over mogelijke vrijspraak van Taylor. Die zou voor nieuwe instabiliteit in West-Afrika kunnen zorgen.

Bronnen

De verdediging wilde laten onderzoeken welke bronnen bij rechters, aanklagers en griffie van het SCSL informatie geven aan de VS. Ook zou de hoofdaanklaagster van het SCSL, de Amerikaanse Brenda Hollis, mogelijk instructies krijgen van haar regering.

Volgens de rechterlijke beslissing heeft de verdediging in haar verzoek om een onderzoek op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat er bij organen van het SCSL sprake is van partijdigheid of zelfs maar de schijn van partijdigheid.

Het feit dat Amerikaanse diplomaten zich zorgen maken over mogelijke vrijspraak, toont juist duidelijk aan dat de VS ''geen enkele invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst van het proces'', aldus de rechters, voorgezeten door de Noord-Ierse Teresa Doherty.

Bloeddiamanten

Hollis beschuldigt Taylor van betrokkenheid bij moord, verkrachting en het terroriseren van de burgerbevolking in buurland Sierra Leone. Hij zou Sierra Leoonse milities als de RUF hebben gesteund die in de jaren negentig onder de burgerbevolking huishielden door handen en andere lichaamsdelen af te hakken of af te snijden.

Inzet van de strijd waren onder meer de zogeheten bloeddiamanten die de rebellen lieten delven door ontvoerde en als slaven gehouden mensen.

Slotpleidooien

Het SCSL zetelt in de Sierra Leoonse hoofdstad Freetown, maar berechting van Taylor daar werd na zijn arrestatie in 2006 een probleem geacht voor de politieke stabiliteit in West-Afrika. De VN-Veiligheidsraad besloot daarom het proces naar Nederland over te hevelen.

In de Taylorzaak worden in februari de slotpleidooien gehouden. Taylor is het tweede voormalige buitenlandse staatshoofd dat in Nederland wordt berecht voor een internationaal hof, na ex-president Slobodan Milosevic van Joegoslavië.