BERLIJN - De Duitse Bondsdag heeft vrijdag ingestemd met een verlengd verblijf van militairen in Afghanistan. De militairen blijven nu tot februari 2012.

Wel begint eind dit jaar de gestage terugtrekking van militairen, als de situatie dat toelaat.

De Duitse Tweede Kamer is met grote meerderheid akkoord gegaan met het regeringsvoorstel daartoe: 420 van de 579 parlementsleden stemden in.

Duitsland heeft momenteel 4860 militairen in Afghanistan. De meesten werken in de provincie Kunduz, waar Nederland politierekruten gaat trainen.