BRUNSSUM - De NAVO, de EU en Afghaanse overheid hebben er geen moeite mee dat Nederland langer les geeft aan Afghaanse politierekruten dan andere landen.

''Als de regering besluit om politietrainers te sturen met bepaalde voorwaarden, zullen we daaraan meewerken'', zegt NAVO-generaal William Caldwell, die met de opleiding is belast.

''Ik werk met dertig verschillende landen die allemaal hun eigen eisen hebben. Ik zal die allemaal respecteren.''

De Nederlandse regering heeft de Tweede Kamer een extra degelijke opleiding toegezegd. Na de basistraining van acht weken zou er later nog tien weken les volgen ergens in Afghanistan.

Niet lastig

Het hoofd van de Europese politiemissie, de Nederlandse EU-topambtenaar Kees Klompenhouder, denkt niet dat de afwijkende Nederlandse eisen lastig zijn. ''Dit lijkt me te passen in de vrijheid van elk land.’’

Beiden benadrukken dat de Afghaanse politie nu niet wordt opgeleid voor militaire acties. ''We hebben juist donderdag nog vastgelegd dat de politie er is als beschermer van de rechtstaat, om de bevolking te dienen. Dus niet uitsluitend veiligheid’’, aldus Klompenhouwer.

Afwijkende procedures

Eerder had ook het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd geen problemen te hebben met de afwijkende procedures. In Afghanistan zijn momenteel zo’n achtduizend trainers, met name van de NAVO en huurlingen van Amerikaanse bedrijven.

Vooruitgang

De Afghaanse nationale politie heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt. ''Maar er zijn nog enorme uitdagingen met erg weinig mogelijkheden’’, concluderen de NAVO, de EU en de Afghaanse overheid donderdag in een gezamenlijke verklaring.

De betrokkenen overlegden twee dagen in het NAVO-commandocentrum in Brunssum over de cruciale dienst.

Hoog tempo

De diensten zijn in hoog tempo bezig grote aantallen nieuwe rekruten af te leveren. De Afghaanse agenten kunnen dan gestaag taken overnemen van de westerse veiligheidsdiensten, die de komende tijd vertrekken.

De politie kampt echter nog steeds met desertie en corruptie, ook al nemen die problemen af. De bevolking vertrouwt meer op militairen dan op agenten. Ook zijn agenten een makkelijk doelwit voor terroristen, omdat ze minder wapens hebben en vaker dezelfde routes afleggen.

Tevreden

De Afghaanse overheid is vooral tevreden. De Afghaanse minister Bismellah Mohammadi van Binnenlandse Zaken zei dat de werving van agenten de beoogde doelen heeft gehaald of zelfs overschreden.

Momenteel zijn 121.000 mannen en duizend vrouwen actief als agent. ''Daarvan leren 20.000 nu lezen en schrijven, wat de prestaties van de nationale politie belangrijk zal verbeteren’’, aldus de minister. Veel agenten kunnen nog geen nummerbord lezen of bekeuring uitschrijven.

Opbouw moeilijk

Generaal David Petreaus, de hoogste NAVO-baas in Afghanistan, zei donderdag dat de opbouw van de veiligheidsdiensten in Afghanistan buitengewoon moeilijk is. ''Het is alsof je ’s werelds grootste vliegtuig bouwt, tijdens de vlucht, tijdens het ontwerp en tijdens beschietingen’’.

Hij prees het werk van de Afghaanse politie. ''Ze hebben recent een heel gebied ontdaan van Taliban. En ze vormden 60 procent van de troepen die in de herfst de rebellen verdreven uit het thuisgebied van de beruchte Mullah Omar. Geweldig goed is ook dat ze veel bermbommen vinden.’’