ISLAMABAD - Hoewel het zes maanden geleden is dat grootschalige overstromingen een spoor van vernieling en ontwrichting achterlieten in Pakistan, is de humanitaire crisis in het land verre van over. Dat is de conclusie van een rapport dat hulporganisatie Oxfam woensdag presenteerde.

Volgens Oxfam verkeren miljoenen mensen nog in grote nood. Oogsten zijn mislukt, huizen zijn vernietigd en vluchtelingenkampen zitten vol.

Talloze ontheemde Pakistanen bibberen in kleine tentjes in de vrieskou en hebben daardoor een verhoogde kans op longontsteking en griep.

Er is te weinig geld om de achttien miljoen getroffenen te helpen. Hoewel de Verenigde Naties de internationale gemeenschap opriepen 1,5 miljard euro voor noodhulp vrij te maken, zamelden de VN tot nog toe slechts iets meer dan de helft daarvan in.

Honger

Neva Khan, directeur van Oxfam in Pakistan, ziet de schrijnende situatie al maanden voortduren. ''Na zes maanden kampen de Pakistanen nog steeds met hoogwater, kou en honger. Oxfam helpt momenteel bijna 2 miljoen mensen, maar dat is maar een fractie van alle slachtoffers.''

De hulporganisatie waarschuwt voor een dreigende voedselcrisis. De overstromingen vernietigden de oogst en dwarsboomden de laatste zaaiperiode voor de winter. Bovendien lijkt de voor boeren belangrijke aprilmaand te vroeg te komen voor veel agrariërs.

Bij sommigen staat het land nog onder water, anderen hebben geen gereedschap of zaden en velen durven niet terug naar hun land omdat ze de pachter veel geld schuldig zijn.

Overheid

In het rapport wijst de hulporganisatie met een beschuldigende vinger naar de Pakistaanse overheid. Het land, dat vaak door rampen getroffen wordt, was slecht voorbereid en reageerde niet adequaat genoeg.

Bovendien bekritiseert Oxfam het Pakistaanse voornemen om op korte termijn de noodtoestand op te heffen en daarmee een einde te maken aan de noodhulp in de meeste gebieden.

Opvangkampen

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr wonen nog altijd 166.000 Pakistanen in opvangkampen. Veel van die ontheemden zijn niet in staat hun woningen te herbouwen. Ongeveer 1,7 miljoen huizen zouden zijn beschadigd of verwoest door de watersnood.

Na hevige regenval traden in juli en augustus vorig jaar diverse grote rivieren in Pakistan buiten hun oevers. Miljoenen mensen werden daardoor getroffen en honderden mensen kwamen om het leven.