KHARTOEM - Het Sudanese leger heeft vrijdag en zaterdag een rebellengroep aangevallen die een vredesakkoord met de regering heeft gesloten. Mogelijk 250 burgers zijn als gevolg van de aanvallen op de vlucht gedreven.

Er viel zeker een dode en voorts vielen er meer dan vijftien gewonden. Sudanese militairen hebben woningen van mensen in brand gestoken. Dit hebben leden van de militaire missie in Sudan van de Afrikaanse Unie en van de Verenigde Naties bekendgemaakt.

De aanval was gericht op strijders die trouw zijn aan Minni Arcua Minnawi. Hij tekende namens de Sudanese Bevrijdingsbeweging in 2006 een vredesakkoord. Het was de enige rebellengroep die de overeenkomst tekende.

Minnawi kreeg een regeringspost in Khartoem na de ondertekening, maar hij verloor die in april. Het leger heeft naar eigen zeggen Minnawi's strijders doelwit gemaakt omdat ze het staakt-het-vuren schenden.