CANCUN - Het lijkt erop dat Japan en Rusland op de laatste onderhandelingsdag op de VN-klimaattop in Mexico minder uitgesproken tegen een verlenging van het Kyotoprotocol zijn dan zij eerder stelden.

Daardoor zou het belangrijkste struikelblok om te komen tot enkele afspraken, zijn weggenomen.

In de meest recente concepttekst staat dat de landen ''overeenkomen geen gat te laten ontstaan tussen de eerste en de tweede periode van afspraken.'' Volgens gastland Mexico reflecteert het document ''de huidige status van de onderhandelingen''.

Door deze constructie is het mogelijk om verder te praten over het Kyotoprotocol, dat in 2012 afloopt.

Tegelijkertijd zorgt het ervoor voor dat landen vooralsnog geen nieuwe toezeggingen hoeven te doen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Daar kunnen dan later nog afspraken over worden gemaakt.

Discussie

Het Kyotoprotocol is de afgelopen dagen onderwerp van discussie geweest op de top. Japan wil de afspraken niet verlengen, omdat er geen eisen worden gesteld aan China en omdat de VS niet meedoen. Tokio wil daarom liever een compleet nieuw verdrag overeenkomen.

De ontwikkelingslanden zijn echter huiverig voor het loslaten van het Kyotoprotocol, omdat zij vrezen dat er voorlopig niets komt van een nieuw verdrag.

De arme landen kampen nu al met de ernstigste gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen, en willen dus tenminste Kyoto behouden.