BRUSSEL - Turkije moet voortmaken met democratische hervormingen. De enorme verdeeldheid in de hele Turkse samenleving brengt niets.

Dat stelde de Nederlandse Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten dinsdag als rapporteur Turkije van het parlement. Ze kwam met haar jaarlijkse verslag en aanbevelingen over de ontwikkelingen in Turkije op weg naar het lidmaatschap van de Europese Unie.

Oomen uitte zich uiterst kritisch over de politieke cultuur. De voorstanders van scheiding van religie en staat in Turkije staan lijnrecht tegenover een meerderheid die een islamisering van de samenleving wil. "Er is geen enkele wil om ook maar één compromis te sluiten. Zo kan een samenleving niet functioneren", aldus de politica.

Confrontatiekoers

Oomen roept alle instellingen, ook het parlement in Ankara, op de confrontatiekoers te laten varen en beter samen te werken.

De rapporteur constateerde bij de vereiste hervormingen voor een EU-lidmaatschap hier en daar enige vooruitgang. Op het gebied van religieuze vrijheden spreekt ze van "positieve gestes", maar er bestaat geen "systematische garantie" van godsdienstvrijheid.

Gelijkstelling

Oomen wil dat elke godsdienst op elk gebied wordt gelijkgesteld, zodat alle geloofsgemeenschappen bijvoorbeeld hun eigen gebedshuis kunnen bouwen. Lokale autoriteiten kunnen nu de komst van een kerk jarenlang tegenhouden.

Het Turkijeverslag wordt de komende maanden besproken in de parlementscommissie buitenlandse zaken. De behandeling in het Europees Parlement is in maart gepland.