STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft de EU-landen donderdag opgeroepen alsnog tot een akkoord te komen over de Europese begroting voor 2011.

In een met ruime meerderheid aangenomen resolutie vraagt het Europarlement de lidstaten ermee in te stemmen dat het mag meepraten over de financiering van de EU op lange termijn.

Op dit punt liepen de onderhandelingen vorige week stuk. Vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn bang dat het Europarlement aanstuurt op rechtstreekse belastingheffing door Brussel. Maar volgens het parlement zijn er ook andere manieren om de EU aan eigen middelen te helpen.

Recht op medezeggenschap

In de resolutie staat dat het Europees Parlement volgens het Verdrag van Lissabon recht heeft op medezeggenschap over de toekomstige EU-financiering. Voor volgend jaar is het Europarlement bereid de stijging van de EU-uitgaven te beperken tot 2,9 procent.