DEN HAAG - Nederland kan weer uitgeprocedeerde asielzoekers gaan uitzetten naar Irak. Die conclusie trekt minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel uit een brief die hij woensdag heeft ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Begin november besloot het hof dat uitzettingen naar Irak voorlopig van de baan waren. Daarmee stak het Europees Hof een stokje voor een geplande groepsuitzetting.

Nu zegt het hof zich opnieuw te buigen over de zaken van individuele asielzoekers die bezwaar maakten tegen de uitzetting. Zolang het hof daarmee bezig is, kunnen ze in Nederland blijven.

Bezwaar

Met deze uitspraak geldt niet langer een algemeen verbod op terugsturen naar Irak, concludeert Leers. Hij kan verdergaan met uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Eerder besliste het hof al dat iedere asielzoeker die bezwaar maakte tegen de uitzetting voorlopig niet weg hoefde. Deze individuele gevallen worden nu herbeoordeeld. Ook nieuwe bezwaren worden per geval bekeken.

'Dezelfde fout'

PvdA en ChristenUnie lieten woensdag weten zich niet neer te leggen bij de uitspraak van Leers. De twee partijen blijven erbij dat Nederland geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar het onveilige land kan terugsturen.

Volgens hen houdt het hof vast aan een uitspraak van eind oktober waarin staat dat elke asielzoeker die bezwaar heeft gemaakt tegen uitzetting, Nederland voorlopig niet uit hoeft.

De partijen vinden dat Leers deze brief destijds ook al niet goed uitlegde en hebben de indruk dat hij in dezelfde fout vervalt.

'Irak veilig genoeg'

De Vereniging van Asieladvocaten (VAJN) gaat er daarentegen wel vanuit dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de situatie in Irak veilig genoeg zal vinden om vluchtelingen terug te sturen. Dat zei asieladvocaat Jakob Wedemeijer woensdag namens de VAJN.

''Uit het besluit van het Hof leiden wij af dat Irak volgens het hof niet tot de zwaarste categorie behoort’’, liet Wedemeijer weten. ''Naar hun oordeel zal het land hoogstwaarschijnlijk niet zo gevaarlijk zijn dat de aanwezigheid van wie dan ook onverantwoorde risico's oplevert", stelde hij.

'Logisch en zorgvuldig'

Volgens VAJN-voorzitter Loes Vellenga is het besluit een 'logische en zorgvuldige opvolging van het beleid'. Ze is dan ook niet verbaasd over de gang van zaken. Dat de zaken individueel worden onderzocht, vindt zij een goede zaak. ''De veiligheid in Irak is nooit zeker en de situatie moet daarom per geval worden onderzocht. Individuele beslissingen kunnen bovendien van invloed zijn op de behandeling van een hele groep”, zo stelt zij.

De VAJN roept minister Leers van Immigratie en Asiel en de Tweede Kamer op toe te zien dat uitgeprocedeerde Irakezen in detentie een ‘reële’ kans krijgen om hun uitzetting voor te leggen bij het hof.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland noemt de uitspraak van het Europees Hof ''goed nieuws'' voor Irakezen in Nederland en de rest van Europa. ''Zij kunnen voorlopig rekenen op bescherming'', aldus directeur Dorine Manson.

De beslissing bevestigt volgens haar dat ''zorgvuldige afweging van alle informatie over de veiligheidssituatie in Irak van levensbelang is''.