STOCKHOLM - Twee maanden na de verkiezingsnederlaag heeft de leider van de oppositionele Zweedse sociaaldemocratische partij aangekondigd op te stappen. De 53-jarige Mona Sahlin stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter tijdens een buitengewoon congres in het voorjaar.

Een nieuw leiderschap moet het vertrouwen hebben en een duidelijke mandaat om veranderingen door te voeren, verklaarde Sahlin zondag.

Om dat proces eenvoudiger te maken stapt ze op. Volgens haar is de partij het contact met het tijdsgewricht en de kiezers kwijtgeraakt.

Sahlin leidt de partij sinds 2007. Tot het jaar daarvoor hadden de sociaaldemocraten het Scandinavische land ruim zeven decennia bijna onafgebroken geregeerd.