KHARTOEM - Duizenden Zuid-Sudanezen ontvluchten het noorden van het land doordat de spanningen omtrent een naderend referendum oplopen.

Het zuiden van Sudan houdt in januari een volksraadpleging over onafhankelijkheid. Functionarissen in het noorden zouden hebben gesuggereerd dat zuiderlingen niet meer welkom zijn in het noorden als het zuiden zich afscheidt.

De autoriteiten van het zuiden betalen het vervoer van inwoners die de noordelijke hoofdstad Khartoem willen verlaten, berichtte de BBC vrijdag.

Sommige mensen wachten al weken, of soms al maanden, op een bus. Ruim vijfduizend zuiderlingen hebben zich ingeschreven voor een ritje zuidwaarts.

Angst

Andere zuiderlingen maken zich zorgen over hun stem. Als ze die in het noorden uitbrengen, vrezen ze dat de regering in het noorden de uitslag manipuleert.

De Sudanese Volksbevrijdingsbeweging, die het voor het zeggen heeft in het zuiden, deelt deze angst. Ze probeert zo veel mogelijk zuiderlingen terug te halen.

Frustratie

Maar buiten het kantoor waar het transport wordt georganiseerd, groeit de frustratie omdat er geen geld is om de bussen naar het zuiden te betalen. Mannen hangen rond.

Vrouwen zitten op matjes met kleine kinderen op schoot. Matrassen, stoelen en tassen met spullen staan opgestapeld op een braakliggend terrein.

Burgeroorlog

Het islamitische noorden en christelijke en animistische zuiden van Sudan waren decennialang verwikkeld in een burgeroorlog, die aan ongeveer twee miljoen mensen het leven kostte.

In 2005 werd een vredesakkoord gesloten, waarin werd afgesproken dat het zuiden een referendum over onafhankelijkheid mocht houden. Naar verwachting stemmen de meeste zuiderlingen voor afscheiding.