HILVERSUM - De Colombiaanse journalist Jorge Enrique Botero heeft een documentaire van een uur gemaakt over de Nederlandse Tanja Nijmeijer, die dienst heeft genomen bij de Colombiaanse beweging FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).

Het is volgens Botero ''een portret van een overtuigde en dappere vrouw'' en draagt een strijdkreet als titel: ''Vencer o Morir!'' (Overwinning of dood!). ''Het is een portret van Tanja en van de wereld waarin ze leeft, in de binnenlanden van Colombia''.

Dit zei Botero vrijdag bij Radio Nederland Wereldomroep (RNW), waar hij onder meer over verspreiding van de documentaire heeft gesproken.

Hij brengt ook een bezoek aan de familie van Nijmeijer om informatie over Tanja te overhandigen. Botero is ervan overtuigd dat de 32-jarige Tanja in september een aanval van de Colombiaanse strijdkrachten op de basis waar ze vertoefde, heeft overleefd. Daar is geen bewijs voor, maar hij baseert zich op de contacten binnen de FARC, die voor hem in augustus een bezoek regelden aan de basis.

Territorium

Hij is een van de weinige journalisten die de FARC dulden op hun territorium . Volgens Botero is dat niet omdat hij sympathiseert met de FARC, maar omdat hij al vijftien jaar evenwichtig over de FARC bericht en ''de meeste Colombiaanse media propaganda tegen de FARC maken''.

Een collega van Botero, Jineth Bedoya, stelde eerder deze maand dat Tanja's chef, de op 22 september gedode FARC-commandant Mono Jojoy (geboren als Víctor Julio Suárez Rojas), een zwarte lijst had met ''journalisten die tot de vijand behoorden en zo doelwit waren''.

Botero trok dat vrijdag in twijfel, maar wist wel dat Jojoy ''heel erg geïrriteerd was over lasterlijke berichtgeving in de Colombiaanse media''.

Wanneer Tanja op reeds door RNW verspreide beeldfragmenten de gewapende strijd en de revolutie tot het allerhoogste verheft, zijn dat volgens Botero geen verouderde frasen uit de Koude Oorlog.

Open en eerlijk verhaal

''De FARC zijn diep geworteld in Colombia en genieten belangrijke steun aan de basis''. Hij was naar eigen zeggen ''een week aan haar zijde'' en zij vertelde ''open en eerlijk haar verhaal over haar idealen, heimwee, familie, oorlog, liefdes, overleven, dagelijks leven en toekomstverwachtingen''. ''Ze munt uit en onderscheidt zich steeds meer (bij de FARC)'', aldus Botero.

Een grote meerderheid van de Colombiaanse bevolking vreest van de 46 jaar oude FARC al lang geen communistische omwenteling meer, maar wel aanslagen, ontvoeringen en drugscriminaliteit.