BRUSSEL - Het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft kritiek op de taalcriteria die sommige gemeenten in Vlaanderen hanteren voor bepaalde zaken.

Het gaat bijvoorbeeld om het kopen van grond, de toegang tot huisvesting, het recht op sociale zekerheid en het benoemen van gekozen functionarissen.

Dat staat in een rapport van de VN over België, waarover de krant La Libre Belgique zaterdag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport moet de Vlaamse overheid erop toezien dat het opleggen van taaleisen niet ontaardt in discriminatie.

Gemeenten in Vlaanderen verschaffen soms geen woonvergunning aan iemand die het Nederlands niet beheerst.

Ook weigert de Vlaamse deelregering al jaren een aantal burgemeesters in verfranste Vlaamse randgemeenten van Brussel te benoemen omdat ze zich niet aan de taalwetten houden.

Debat

De fractie van de groenen in het Vlaams parlement wil een debat over het VN-rapport. Volgens parlementslid Luckas Vander Taelen wordt het ''tijd dat de Vlaamse regering zich bewust wordt van de imagoschade in het buitenland''.

Ook de Franstalige liberale partij in België hoop dat de Vlaamse regering het rapport serieus neemt.