CANBERRA/SYDNEY - De hoogste commandant van de Australische strijdkrachten, Angus Houston, heeft een door Nederlandse militairen in Uruzgan gemeden krijgsheer Matiullah Khan uitvoerig geprezen.

Houston zei volgens meldingen zaterdag in The Sydney Morning Herald, dat de Australische troepen in de Afghaanse provincie Uruzgan tot hun tevredenheid samenwerken met de ook ruimhartige Matiullah.

Houston zei te weten dat Matiullah ''onder omstandigheden erg ruimhartig is''.

Zo zorgt hij volgens Houston voor een familie waarvan de vader is weggevallen. ''Ik weet van meerdere van dergelijke acties van Matiullah'', aldus de Australische bevelhebber.

Training

Hij zei dit in een antwoord op vragen die hem in de Australische hoofdstad Canberra werden gesteld over de training in Australië van zes leden van Matiullahs militie.

Houston is ook erg te spreken over die militie: ''De Australische troepen werken goed samen met de militie van Matiullah. (..) Het zijn politiereservisten. We zijn al een tijd met hen in actie en we hebben ze training gegeven en kunnen goed met ze opschieten omdat we ze goed kennen'', aldus Houston.

Corruptie

Hij noemde de ook van corruptie en mensenrechtenschendingen beschuldigde Matiullah ''een van de leiders waar we in Afghanistan mee moeten samenwerken''.

De Australische krant vermeldde dat de Nederlandse missie in Uruzgan (2006-2010) met Matiullah weigerde te werken en zijn benoeming tot politiechef blokkeerde.