AMSTERDAM - Iran heeft restricties opgelegd aan twaalf universitaire opleidingen in de sociale wetenschappen. De opleidingen zijn gebaseerd op Westers denken en daarom onverenigbaar met islamitisch onderwijs, zo meldde de staatsradio zondag.

De restricties gelden onder meer voor de studies rechten, filosofie, psychologie, politicologie en de twee opleidingen die de conservatieve Iraanse leiders de meeste zorgen baren: vrouwenstudies en mensenrechtenstudies.

"De inhoud van de huidige vakken van deze twaalf opleidingen zijn niet overeenkomstig de religieuze fundamenten en gebaseerd op Westerse denkwijzen", zei Abolfazl Hassani, een hoge ambtenaar van het ministerie van onderwijs, tegen de staatsradio.

De restricties houden in dat universiteiten geen nieuwe departementen binnen deze opleidingen kunnen starten. De regering zal de komende jaren bovendien tot zeventig procent van de inhoud van de huidige studieprogramma's herzien, zo zei Hassani.

Twijfels

Ongeveer twee miljoen van de 3,5 miljoen studenten aan Iraanse universiteiten volgen, naar gegevens van de regering, een opleiding binnen de sociale en geesteswetenschappen.

De beslissing lijkt een antwoord te zijn op de zorgen die de hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, vorig jaar uitte; volgens hem kunnen dergelijke studies leiden tot twijfels over het geloof.

Khamenei, die het laatste woord heeft over alle staatsaangelegenheden in Iran, riep de regering op om aanpassing van het curriculum 'serieus te overwegen'.

Protesten

Studenten spelen een belangrijke rol in de protesten van de oppositie in Iran, in het bijzonder tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar, die volgens velen door de conservatieve president Mahmoud Ahmedinejad dankzij grootschalige fraude zijn gewonnen.

In 2006 werden tientallen liberale hoogleraren en universitaire docenten met pensioen gestuurd, onder groot protest van studenten. Liberale en seculiere hoogleraren geven op universiteiten in het hele land les, maar ze zijn in de minderheid.

De meeste docenten zijn niet politiek actief en vereenzelvigen zich net zo min met het conservatieve als met het liberale kamp.

Revolutie

In 1980, toen de geestelijke leiders na een revolutie de macht overnamen van de sjah, sloot Iran gedurende twee jaar alle universiteiten om zich zo te ontdoen van politieke studentenbewegingen, meestal linkse gewapende groeperingen.