ROTTERDAM - De delta-alliantie van demissionair minister Tineke Huizinga (VROM) is zich langzaam aan het uitbreiden. Tijdens een klimaatconferentie in Rotterdam, die van woensdag tot en met vrijdag werd gehouden, tekenden zes landen de alliantieverklaring.

Het zijn Bangladesh, Egypte, Indonesië, Nederland, de Verenigde Staten en Vietnam. Eind vorig jaar had op de klimaattop in Kopenhagen een aantal landen al aangegeven zich te willen aansluiten bij de alliantie ter bescherming van delta's tegen de stijgende zeespiegel.

Volgend jaar komen de alliantiepartners waarschijnlijk in Jakarta bijeen om over de mogelijkheden van het verbond te praten.

Verzilting

Het doel van de alliantie is om kennis uit te wisselen over de problemen in delta's, zoals de stijging van de zeespiegel maar ook verzilting.

Zo was Indonesië op zoek naar een rijstsoort die goed groeit op zoute grond. Bangladesh en Vietnam hadden ervaring met verschillende soorten en konden Indonesië daarmee op weg helpen.

Vertrouwen

Huizinga hoopt dat een praktische samenwerking tussen landen met een delta leidt tot meer vertrouwen. Tot nog toe is het in de klimaatonderhandelingen vaak rijk tegenover arm, maar door het samenwerken kunnen alle partijen erachter komen dat ze met dezelfde problematiek te maken hebben.

Dat kan dan weer een basis vormen om te komen tot een internationaal bindend klimaatverdrag.

Druk bezocht

De conferentie in Rotterdam trok volgens de organisatie bijna twaalfhonderd wetenschappers, bestuurders en bedrijven. De bijeenkomst moest meer handen en voeten geven aan internationale samenwerking voor het beschermen van delta's.

Daarnaast werd nagedacht over hoe we ons kunnen aanpassen aan de klimaatverandering.