BRUSSEL – De Europese Commissie eist dat Frankrijk de Europese regelgeving over vrij verkeer van personen alsnog toepast. De commissie vraagt dat in de kwestie over het omstreden Franse uitzettingsbeleid jegens Roma.

De commissie maakte dat woensdag in Brussel bekend. Parijs moet voor 15 oktober zeggen hoe de Franse wetgeving op een lijn zal worden gebracht met Europese regels.

Zo niet, dan begint de commissie een officiële procedure tegen Frankrijk met een formele brief waarin de misstanden worden aangekaart.

De commissie boog zich over de vraag of Parijs met zijn massale uitzettingen van Roma de Europese regelgeving voor het vrije verkeer van personen of de regels tegen discriminatie heeft overschreden.

Schande

Reding toonde zich eerder al strijdvaardig ten opzichte van het beleid van Frankrijk. Ze noemde de circulaire van de Franse regering waarin het uitzetten van Roma een prioriteit wordt genoemd ''een schande''.

Haar uitlatingen zetten kwaad bloed bij Parijs, omdat ze de doelgerichte Franse aanpak van een bepaalde groep vergeleek met praktijken in de Tweede Wereldoorlog.

Het uitzetten van Roma lijkt strijdig met de EU-regels voor het vrije verkeer van personen. Maar volgens de Franse regering is het beleid niet gericht tegen Roma, maar tegen illegalen en criminelen.