DEN HAAG - De Inspectie voor de Sanctietoepassing onderzoekt de voedingswaarde van eten in de gevangenissen. Volgens een woordvoerder van Justitie was dat plan al aangekondigd in het jaarplan van de inspectie voor 2011. ''Aanleiding was het weggooien van voedsel door gevangenissen.''

Gevangenissen hadden alle een eigen contract met een voedselaanbieder, maar dat wordt nu na het aflopen van die contracten landelijk geregeld volgens de Europese aanbestedingsregels. Justitie hoopt dat er minder hoeft te worden weggegooid.

Deze week echter ontstond rumoer. De honger van sommige gedetineerden zou niet meer worden gestild.

Volgens de woordvoerder is er bij de samenstelling van het voedselpakket echter gekeken naar wat de grootste eters, jonge mannen, nodig hebben. Dat is bepaald in samenwerking van het Voedingscentrum.