FULDA - De Duitse bisschoppen komen volgende week met een voorstel voor een schadevergoeding voor mensen die slachtoffer van seksueel misbruik door een kerkelijke medewerker zijn geworden.

Dat heeft de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Robert Zollitsch, donderdag tijdens de najaarsbijeenkomst van de conferentie gezegd.

Het voorstel wordt ingediend bij het rondetafeloverleg dat de Duitse regering heeft ingesteld. De bisschoppen hebben gesproken over een model waarvan het uitgangspunt is dat de slachtoffers ondersteuning krijgen, zei Zollitsch.

De leiders van de Duitse Rooms-Katholieke Kerk zijn het eens geworden over nieuwe voorschriften die misbruik moeten tegengaan. Het doel is dat alle mensen in dienst van de kerk zaken die op seksueel misbruik wijzen, herkennen en bij de bevoegde instanties aan de orde stellen.

De bisdommen worden verplicht richtlijnen voor al hun medewerkers op te stellen. Zij moeten een gedelegeerde benoemen tot wie slachtoffers van seksueel misbruik zich kunnen wenden en de sollicatieprocedures en de opleiding van medewerkers verbeteren.