PARAMARIBO - De Surinaamse president Desi Bouterse heeft de leden van de staatsraad in zijn land opgeroepen mee te gaan in 'het nieuwe denken' van de regering.

Hij deed de oproep dinsdag bij de installatie van negen nieuwe leden van de staatsraad. Dat is een orgaan dat volgens de grondwet advies moet uitbrengen aan de regering.

De overige zes leden moeten nog worden geïnstalleerd. ''Er wordt een constructieve inzet van u verwacht. Wij zijn een nieuwe fase ingegaan waarbij een ander soort voering van de politiek van u wordt verwacht dan in het verleden'', zei Bouterse.

Staatsraad

In de staatsraad zitten leden van politieke partijen, de vakbeweging en het bedrijfsleven. De partij van Bouterse, de Nationale Democratische Partij, heeft op basis van de uitslag van de verkiezingen van mei, vijf leden. Dit is de grootste vertegenwoordiging in de staatsraad. Het Nieuw Front, de voormalige regering, heeft drie leden in dit orgaan.

Alle wetsontwerpen die zijn goedgekeurd door de raad van ministers moeten voorgelegd worden aan de staatsraad. Meestal neemt de president de adviezen over.

Begroting

De eerste taak van de staatsraad is het advies uitbrengen over de begroting, die op 29 september zal worden ingediend in het parlement. De financieel-economische ontwikkeling, hervorming van het ambtenarenapparaat en het meerjaren-ontwikkelingsprogramma, zijn belangrijke onderwerpen waarover de staatsraad een advies zal uitbrengen.

De ex-legerleider Bouterse is op 12 augustus geïnstalleerd als president van Suriname.