DEN HAAG - Op Giro 555 is inmiddels meer dan 20 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. De SHO meldde dinsdag dat de teller op 20,5 miljoen euro staat.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) besteden het geld aan directe noodhulp, zoals medische zorg, onderdak, water en voedsel. De verwachting is dat het bedrag de komende dagen nog verder oploopt.

De ING liet de SHO het afgelopen weekend weten dat ze de kosten van het betalingsverkeer van donderdag kwijtscheldt.

Ook KPN en Vodafone hebben hun diensten gratis aangeboden, zodat er voor de SHO geen kosten waren verbonden aan het gebruik van het 0800-nummer.