ISLAMABAD - Een maand sinds de hevige moessonregens de ergste overstromingen in Pakistan veroorzaakten, begint het waterpeil van de meeste rivieren weer langzaam te zakken.

Het gevaar voor de getroffenen om te overlijden door ziekte of honger, blijft echter groot.

Functionarissen zeggen nog wel hard te vechten om de stad Thatta te redden in de zuidelijke provincie Sindh. De rivier de Indus is buiten zijn oevers getreden bij Thatta. De watermassa zou nog ongeveer 2 kilometer van de stad verwijderd zijn.

Reddingswerkers en militairen proberen de stad te behoeden voor overstroming door dammen te versterken. Bijna alle 300.000 inwoners hebben Thatta al verlaten. Winkels en scholen zijn gesloten. Alleen mannen zijn achtergebleven om hun bezittingen te beschermen tegen plunderaars.

De weg tussen Thatta en de stad Sujawal staat inmiddels onder water en is voor alle verkeer gesloten. Ook een elektriciteitsstation is overstroomd.

Doden

Tot op heden zijn bijna 1650 doden gevallen door de zware weersomstandigheden in Pakistan. Verwacht wordt dat dit aantal flink oploopt als lichamen van vermisten worden gevonden.

Volgens de Verenigde Naties zijn 72.000 kinderen in getroffen gebieden ernstig ondervoed. Het water heeft circa 14 procent van de landbouwgronden verwoest.

Meteorologen verwachten de komende dagen geen regen. Volgens hen duurt het tien tot twaalf dagen voordat de waterstand in de rivieren in Sindh geen gevaar meer vormt.