BRUSSEL - De besprekingen over de vorming van een nieuw kabinet in België zijn in een impasse beland.

De zeven onderhandelende partijen zijn in de nacht van zaterdag op zondag na bijna tien uur vergaderen uiteen gegaan zonder het eens te worden over een compromisvoorstel dat 'preformateur' Eli Di Rupo op tafel had gelegd.

Dat ging over de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de toekomstige financiering van Brussel.

Di Rupo heeft geen nieuwe vergadering gepland, maar wacht op een signaal van de partijen. Blijft dat uit dan trekt hij zijn conclusies, aldus zijn woordvoerder.

Staatshervorming

Een kleine week geleden bereikten de partijen - Vlaamse en Franstalige socialisten, christendemocraten en groenen plus de Vlaams-nationalistische N-VA - overeenstemming over een staatshervorming die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie moet geven. Over de interpretatie van die afspraak ontstond echter tweedracht, waardoor de sfeer verzuurde.

Brussel-Halle-Vilvoorde is het enige kiesdistrict in België waar zowel op Vlaamse als op Franstalige partijen kan worden gestemd. De Vlamingen eisen een splitsing, zodat de talrijke Franstalige inwoners van de 35 Vlaamse buurgemeenten van Brussel niet langer hun stem op een Franstalige lijst kunnen uitbrengen.

De Franstalige politici verzetten zich daartegen. Het conflict speelt al sinds de jaren '60. Het was ook de aanleiding voor de val van het kabinet-Leterme in april.

Brussel

Di Rupo heeft voorgesteld om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, maar wil tegelijk afspreken dat er extra geld voor Brussel op tafel komt, een eis van de Franstalige onderhandelaars. Met dat laatste willen de Vlaamse partijen alleen instemmen als er harde garanties komen voor meer financiële autonomie voor Vlaanderen. Hierover bleek zaterdagnacht geen compromis mogelijk.

Di Rupo, een Franstalige socialist, wilde er twee weken terug ook al eens de brui aan geven omdat de partijen weigerden water bij de wijn te doen. Na een gesprek met koning Albert II besloot hij toch door te gaan met zijn opdracht.

Een probleem is dat er nauwelijks alternatieven zijn voor de partijen die nu aan tafel zitten. Alleen de liberalen aan beide zijden van de taalgrens en het Vlaams Belang doen niet mee aan de formatiebesprekingen, en van deze partijen is weinig soepelheid te verwachten.