BRUSSEL - De Belgische kardinaal Godfried Danneels heeft geprobeerd de zaak rond de ex-bisschop van Brugge die zijn neefje jarenlang seksueel misbruikte in de doofpot te stoppen.

De Vlaamse kranten De Standaard en Het Nieuwsblad hebben dat zaterdag gemeld.

Zij baseren zich op een geluidsopname van een confrontatie tussen Danneels, de bisschop en het slachtoffer.

Bisschop Roger Vangheluwe van Brugge legde in april zijn functie neer nadat hij het misbruik van zijn neef had toegegeven. Eerder had er een gesprek plaats tussen Danneels, Vangheluwe en het slachtoffer.

Uit een bandopname die de neef daarvan zelf stiekem maakte, blijkt dat Danneels aandrong op geheimhouding, in ieder geval zo lang Vangheluwe nog niet met pensioen was. De neef wilde dat zijn oom ontslag nam.

Dossiers teruggeven

Nadat de Brugse bisschop aftrad, ontkende Danneels dat hij had geprobeerd het schandaal uit de openbaarheid te houden.

Vrijdag werd bekend dat de Belgische justitie de dossiers die in juni tijdens een grootscheepse inval in beslag zijn genomen bij een commissie die zedenschandalen in de Belgische kerk onderzocht, moet teruggeven.

Een Brusselse rechtbank heeft dat bepaald. De rechterlijke uitspraak was geheim, maar lekte toch uit.

Nieuwe commissie

Onduidelijk is aan wie de dossiers moeten worden teruggeven. De zogeheten commissie-Adriaenssens hief zichzelf uit protest op kort nadat de dossiers waren meegenomen.

In de Vlaamse krant De Morgen stelt de ex-voorzitter van de commissie, de kinderpsycholoog Peter Adriaenssens, voor om de stukken voorlopig verzegeld te bewaren. De Belgische bisschoppen hebben aangekondigd een nieuwe commissie in het leven te roepen.