GENEVE - Een commissie van de Verenigde Naties heeft vrijdag haar zorgen geuit over de uitzettingen van Roma uit Frankrijk.

De leden van de commissie vrezen dat er sprake is van discriminatie. ''Onze zorg is dat de Roma op collectieve basis worden uitgezet in plaats van dat er naar individuele omstandigheden wordt gekeken'', aldus commissielid Pierre-Richard Prosper.

De VN-commissie inzake uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) deed een aantal aanbevelingen, nadat een hoorzitting was gehouden over de situatie in Frankrijk. De commissie benadrukte onder meer dat Frankrijk er beter aan doet de Roma te laten integreren dan om hen uit te zetten.

Geschrokken

Ook moeten de massale uitzettingen worden vermeden. De commissie is verder geschrokken van de ''politieke speeches met een discriminerend karakter''.

Frankrijk is bezig honderden Roma terug te sturen naar Roemenië en Bulgarije. Volgens Parijs is dat nodig omdat de rondtrekkende zigeuners in slechte omstandigheden leven.

Ze krijgen wat geld mee om zich in de Balkanlanden te vestigen. Critici van het beleid spreken van vreemdelingenhaat.