ROTTERDAM - Nederland kan Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet verplichten een inburgeringscursus te volgen.

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam deze week bepaald.

De rechtbank kwam tot dat oordeel in een zaak die was aangespannen door twee Turken. De Wet inburgering verplicht sinds een aantal jaar dat immigranten met een verblijfsvergunning een inburgeringsexamen met succes moeten afronden.

Verdrag

Die verplichting is voor Turken echter in strijd met een verdrag dat Turkije en de Europese Unie (EU) sloten. Dat bepaalt dat Turken niet meer geld mogen betalen voor de cursus dan burgers uit de Europese Unie.

Maar mensen uit de EU zijn niet verplicht de cursus te volgen. Bovendien is begin jaren tachtig door de EU-lidstaten afgesproken dat er geen nieuwe maatregelen mogen worden ingevoerd die belemmeringen opwerpen voor Turken op de arbeidsmarkt.