EDE - De bos- en veenbranden rond de Russische hoofdstad Moskou kunnen nog wel maanden voortduren. De uitgedroogde veengrond is zeer moeilijk te blussen en kan lang blijven roken en smeulen.

Dat maakte Wetlands International, een internationale non-profitorganisatie die aandringt op herstel van veengebieden, donderdag bekend.

''In 2002 waren elders in Rusland ook vele veenbranden, waarvan enkele zelfs de hele winter hebben doorgebrand. Het veen bleef in brand staan ondanks de kou en regen'', aldus woordvoerder Alex Kaat van de organisatie.

Veen is een dikke laag organisch materiaal, dat in gedroogde vorm goed brandbaar is. Vroeger werd turf (gedroogd veen) in Nederland vaak gebruikt om de kachel mee te stoken.

'Niet goed bestreden'

Bijkomend probleem is dat Rusland de branden niet goed bestrijdt, vindt Wetlands. ''Met een vliegtuigje water op het veen gooien, helpt eigenlijk niet. Dat beetje water verdwijnt meteen in de metersdikke veenlagen.''

De enige oplossing is volgens de organisatie de laaggelegen veengebieden af te dammen, zodat het grondwater stijgt en het vuur daardoor dooft. Voor de hooggelegen gebieden is het wachten op heel veel regen, stelt Kaat.

Giftige rook

Rond Moskou ligt 60.000 hectare gedraineerd veengebied. Daarvan staat slechts een klein deel in brand. ''Veen verbrandt onvolledig. Daardoor komt giftige rook vrij, wat in Moskou zorgt voor hevige smog. Zo'n brand kan nog tijden overlast blijven veroorzaken'', stelt Kaat.

Niet alleen zijn de verdroogde veengebieden brandgevaarlijk, ook sterft de vegetatie af en stoot het veen veel broeikasgassen uit.

Moskou kampt al sinds eind juli met de branden. Circa 200.000 hectare bos is in de as gelegd en meer dan vijftig mensen kwamen om het leven. Ook heeft de smog en rook in Moskou ervoor gezorgd dat het sterftecijfer twee keer zo hoog is als tijdens een reguliere zomer.

Nat maken

Om veenbranden in de toekomst te voorkomen, zou Rusland de gebieden nat moeten maken. Dat hoeft geen probleem te zijn, omdat veel stukken land nutteloos zijn verdroogd, vindt Wetlands International. Verlaten turfafgravingen en akkers uit de Sovjettijd zouden makkelijk weer natter gemaakt kunnen worden.

''We hebben dat succesvol voorgedaan in een kleine gebieden. De Russen vinden het interessant, maar het is geen prioriteit'', zegt Kaat. Daarnaast is het een dure operatie. ''Terwijl de branden onder controle houden natuurlijk ook niet goedkoop is.''

Bosbranden Rusland