RIJSWIJK - De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zien geen heil in een nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Pakistan. Afzonderlijke hulporganisaties roepen het publiek op geld te doneren, maar giro 555 blijft vooralsnog gesloten.

Voorzitter Farah Karimi van SHO zei dinsdagavond op Radio 1 dat een grote hulpactie nu te weinig zou opbrengen.

Circa veertien miljoen mensen zijn in meer of mindere mate getroffen door overstromingen, extreme regenval en aardverschuivingen in het Zuid-Aziatische land.

Tsunami

De VN benadrukten eerder deze week dat de ramp in omvang de tsunami van 2004 ver overtreft, hoewel het dodental veel lager is. Volgens de VN zijn 13,8 miljoen personen direct of indirect de dupe van de natuurramp.

Karimi zei in Met het Oog op Morgen dat de omvang van de ramp echter nog onvoldoende bekend is in Nederland. ''De berichtgeving in de media is langzaam op gang gekomen, veertien dagen later dringt de omvang van de ramp pas door'', zei Karimi.

Bovendien hebben hulpacties midden in de zomer volgens haar minder succes.

Van Bommel

Tweede Kamerlid Harry Van Bommel van de SP zei in een reactie dat een hulpactie voor Pakistan ''keihard nodig is''. Ook Van Bommel denkt dat de volle omvang van de ramp nog niet tot de Nederlandse bevolking is doorgedrongen.

Wellicht zorgen de islamitische achtergrond van Pakistan en de betrokkenheid van het land bij het geweld in buurland Afghanistan er ook voor dat sommige Nederlanders minder bereid zijn geld te doneren, denkt de SP'er.

''Ik betreur dat zeer, maar ik merk het wel op. Als dat de toon wordt in Nederland en Europa, vrees ik dat de grootschalige hulpactie die nodig is niet van de grond gaat komen.''

Grootste hulpoproep

Voor de slachtoffers doen de Verenigde Naties de grootste hulpoproep uit hun geschiedenis. Volgens de organisatie hebben zes miljoen personen meteen hulp nodig om te kunnen overleven.

De VN hopen een paar honderd miljoen dollar in te zamelen. Tot nu toe werd ongeveer 38 miljoen dollar beschikbaar gesteld, ongeveer 90 miljoen dollar is toegezegd.