SACRAMENTO - De gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, heeft zich vrijdag duidelijk achter het homohuwelijk geschaard door publiekelijk aan te dringen op de opheffing van een verbod daarop.

Ook de procureur-generaal van de staat, Jerry Brown, deed dat vrijdag, los van Schwarzenegger.

Beiden hebben in een brief aan een federale rechter in Californië, Francisco Vaughn Walker, gevraagd onmiddellijk de sluiting van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht weer mogelijk te maken.

Hun verzoek vloeit voort uit een rechterlijke stap van afgelopen woensdag toen de federale magistraat Vaughn Walker oordeelde dat het verbod op het homohuwelijk in Californië in strijd is met de grondwet van de VS.

Juridische strijd

Een meerderheid van kiezers in Californië bepaalde eind 2008 dat in de basiswet van de westelijke staat moet staan dat een huwelijk tussen een vrouw en een man is. Vaughn Walker haalde dat in zijn vonnis onderuit, maar hij liet het verbod voorlopig overeind omdat de juridische strijd nog niet over is.

Schwarzenegger en Brown vinden dat onjuist. De juridische strijd zal volgens waarnemers in de toekomst in het Amerikaanse hooggerechtshof worden beslecht.

Algemeen belang

Procureur-generaal Brown heeft in zijn brief betoogd dat de intrekking van het verbod het algemeen belang dient en zwaarder weegt dan de voorlopige handhaving ervan.

Schwarzenegger bracht naar voren dat toen het homohuwelijk in Californië nog mocht, er 18.000 zijn gesloten zonder dat het Californië enige schade heeft berokkend.