AMSTERDAM - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag unaniem ingestemd met het verlengen van de civiele missie in Irak met een jaar.

De VN riep Irak op alle lopende kwesties over Koeweit, het olie-voor-voedselprogramma en de ontwapening op te lossen, zodat sancties en meer dan zeventig resoluties tegen het land kunnen worden opgeheven.

De raad zei het belangrijk te vinden dat Irak weer de internationale positie krijgt die het had voordat de eerste resolutie tegen het land werd aangenomen.

Deze werd direct na de invasie van wijlen de voormalige Iraakse dictator Saddam Hussein in Koeweit aangenomen.

Prioriteit

De Iraakse VN-ambassadeur Hamid al-Bayati zei woensdag tegen de Veiligheidsraad dat de 'de belangrijkste kwestie voor Irak blijft om af te komen van de last' van de resoluties.

De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken James Steinberg zei dat het opheffen van de resoluties ook 'een prioriteit' is voor de Verenigde Staten.

"Ik ben aangemoedigd door de stappen die tot dusverre zijn gezet", aldus Steinberg. "Maar er zijn stappen die Irak zelf moet zetten."

Lopende problemen

Irak heeft een aantal lopende problemen met Koeweit, waaronder de afbakening van de grens, het lot van zeshonderd vermiste Koeweiters en een bedrag van 24 miljoen dollar (ruim achttien miljoen euro) dat Irak Koeweit schuldig is voor herstelbetalingen.