LONDEN - De Britse autoriteiten hebben donderdag een reeks officiële documenten over ongeïdentificeerde objecten (UFO's) vrijgegeven. De stukken, opgetekend in tientallen vervlogen jaren, waren geheim, maar ze zijn nu via het Nationaal Archief openbaar.

Alleen al in 1996 waren er meer dan zeshonderd meldingen van een ongeïdentificeerd object. De vijf jaren daarvoor kwamen er gemiddeld 240 per jaar binnen.

Een aantal gerapporteerde ufo's bleek later te verklaren door bijvoorbeeld meteoren brandend in de atmosfeer. Maar veel waarnemingen blijven onopgehelderd.

Zo spreekt een memo uit 1997 bijvoorbeeld over een supersonische knal en het neerstorten van een vliegtuig in Noord-Engeland.

De opgetrommelde politiemacht en de reddingswerkers konden echter nergens een wrak vinden.

Ook is er eind jaren negentig een driehoekige, zwarte ufo gezien boven het huis van een vooraanstaand lid van de oppositie. Onderzoek verschafte geen enkele duidelijkheid over deze waarneming.

Koude Oorlog

Wel stellen stukken van het Britse ministerie van Defensie dat alle geheimzinnige zaken die radars in de lucht signaleerden tijdens de Koude Oorlog, toestellen of objecten uit de Sovjet-Unie zijn geweest.

Churchill

In de stukken zit ook een brief van de kleinzoon van een officier van de Britse luchtmacht. De man schrijft dat zijn grootvader, in de Tweede Wereldoorlog lijfwacht van premier Winston Churchill, hoorde hoe de premier besloot dat een incident met een ufo zeker vijftig jaar geheim moest blijven.

Een ufo zou een verkenningsvliegtuig tot boven de Britse kust hebben gevolgd. Churchill wilde grote paniek onder de Britten voorkomen. Bovendien vreesde hij dat het incident een bedreiging voor het christelijk geloof zou zijn.