SYDNEY - De Australische autoriteiten moeten bosbranden anders aanpakken dan begin 2009 het geval was.

Zo moeten er schuilplaatsen komen in gebieden waar het risico van een bosbrand groot is en moeten mensen sneller worden geëvacueerd, ook als zij niet willen vertrekken.

Dat staat in een rapport van een regeringscommissie die de bosbranden van begin vorig jaar heeft onderzocht.

Het vuur kostte toen in de zuidoostelijke deelstaat Victoria aan 173 mensen het leven. Alleen al op Zwarte Zaterdag (7 februari 2009) begonnen bij een krachtige wind en een temperatuur die tot 48 graden opliep, honderden branden in het gebied ten noorden van Melbourne. Hele dorpen werden in de as gelegd. 2133 huizen gingen in vlammen op.

Systematische fouten

De commissie constateert ''systematische fouten'' in de manier waarop de autoriteiten op de vuurzee hebben gereageerd.

Zij meent dat het zogeheten 'blijf en bescherm je of vertrek'-beleid moet worden veranderd. In de huidige omstandigheden kunnen bewoners van een gebied waar een bosbrand woedt, ervoor kiezen hun bezit te verdedigen.

Dodental

De autoriteiten kunnen hen niet dwingen te vertrekken. Het dodental was mede zo groot omdat veel mensen weigerden hun huis te verlaten.

De commissie stelt vast dat de uitgangspunten van het beleid juist waren, maar dat er meer nadruk moet liggen op een vroegtijdige ontruiming van gebieden die in groot gevaar verkeren. Ook moeten de autoriteiten erkennen dat sommige branden eenvoudig niet goed te bestrijden zijn.

Onbereikbaar

Sommige gezagsdragers komen er in het rapport slecht af. Zo ging de commandant van de politie in Victoria, Christine Nixon, op Zwarte Zaterdag uit eten en was zij drie uur onbereikbaar, hoewel zij de eerst verantwoordelijke voor de bestrijding van de branden was.

Nixon is in juli afgetreden. Ook andere gezagsdragers ''toonden op zeer wezenlijke terreinen geen doeltreffend leiderschap''. Zij waarschuwden mensen die groot gevaar liepen, niet.

Gebrek aan informatie

De commissie heeft meer dan vierhonderd getuigen gehoord. Velen uitten kritiek op het gebrek aan informatie over de snelheid waarmee en de richting waarin het vuur zich verspreidde.

De regering van Victoria heeft toegezegd de aanbevelingen van de commissie snel op te volgen.