DEN HAAG - Het kabinet gaat de wet aanscherpen om te voldoen aan nieuwe internationale regels voor de bescherming van de Zuidpool. Het nieuwe internationale Antarctica Verdrag stelt onder meer beperkingen aan het aantal toeristen dat tegelijk aan land mag gaan in het Antarctisch gebied.

Ook mogen meerdere schepen zich niet tegelijk bij een aanlegplaats bevinden. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid bij milieubedreigende noodsituaties beter geregeld, komen er regels rond veiligheid, verzekering en rampenplannen en wordt de bescherming van flora en fauna in het gebied beter gewaarborgd.

Nederland is een van de stemgerechtigde partijen die het Antarctica Verdrag hebben ondertekend. De Wet bescherming Antarctica stamt uit 1998. De wetswijziging gaat nu voor advies naar de Raad van State.