DEN HAAG - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft donderdag het proces tegen de Congolees Thomas Lubanga met onmiddellijke ingang opgeschort.

Lubanga heeft geen kans op een eerlijk proces, omdat de aanklager weigert bepaalde informatie over te dragen aan de verdediging, oordeelde het ICC.

De aanklager moest de naam en andere gegevens van een bepaalde contactpersoon aan de verdediging doorgeven, maar weigerde hieraan gehoor te geven.

Het ICC bepaalde dat besluiten van de rechters moeten worden gerespecteerd, anders is er geen sprake van een eerlijk proces. De aanklager gaat in hoger beroep tegen de opschorting.

Kindsoldaten

ICC-hoofdaanklager Luis Moreno Ocampo beschuldigt Lubanga (49) van het ronselen en inzetten van kindsoldaten in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo in 2002/03. Lubanga zegt onschuldig te zijn. De zaak tegen Lubanga is het eerste proces van het ICC, dat in 2009 begon.

Lubanga was naar eigen zeggen slechts politicus, geen krijgsheer en heeft juist geprobeerd kindsoldaten te demobiliseren. Hij gaf zich in 2006 aan bij het ICC.

Buurlanden

In Congo woedde jarenlang een oorlog, waarbij ook buurlanden betrokken raakten. Afrika's eerste wereldoorlog, zoals het conflict ook wel wordt genoemd, heeft aan miljoenen mensen het leven gekost. Officieel is het nu vrede in Congo, maar in het oosten van het land wordt nog steeds gevochten.

Het ICC is het eerste permanente internationale hof voor oorlogsmisdaden, genocide en andere zware misdrijven.