MOSKOU - Rusland hoopt dat de verkiezing van Borislaw Komorowski tot president van Polen leidt tot verdere verzoening tussen beide landen.

''Komorowski zal hopelijk ertoe bijdragen het beleid van verzoening tussen Moskou en Warschau onomkeerbaar te maken'', zei voorzitter Sergej Mironov van de Federatieraad, de Russische Eerste Kamer, maandag tegen het persbureau Interfax.

Mironov erkende dat de verhoudingen tussen Polen en Rusland in het verleden steeds weer gespannen raakten, maar ''het zou een onvergeeflijke fout zijn de perspectieven in de wederzijdse betrekkingen niet te zien''.

Verenigde Staten

De voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van de Doema, de Russische Tweede Kamer, wees erop dat Komorowski's voorganger vooral de betrekkingen met de Verenigde Staten centraal stelde.

Volgens Konstantin Kossatsjov is Komorowski echter een verklaard pleitbezorger van de Europese integratie en bereid daartoe compromissen te sluiten.

Signaal

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, is ingenomen met de keuze van de Polen. Er gaat volgens hem een ''sterk pro-Europees signaal'' van uit.

De liberaal Westerwelle heeft de verbetering van de relatie met de oosterburen tot een van zijn beleidsprioriteiten gemaakt en ziet in de nieuwe president een sterke partner bij de verwezenlijking van zijn plannen.

Westerwelles eerste buitenlandse reis als minister van Buitenlandse Zaken was in oktober naar Polen.