WASHINGTON - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag in belangrijke mate het recht van burgers bekrachtigd om wapens te dragen. Dat recht moet worden gerespecteerd door alle overheden inclusief die van Staat of gemeente, oordeelde het hof.

De opperrechters bepaalden dat het zogenoemde Tweede Amendement op de grondwet ,,de macht van de regering om afbreuk te doen aan het recht van burgers wapens te dragen, aanzienlijk inperkt''.

Dit amendement geldt voor zowel de nationale overheid als voor lagere overheden, aldus het hof. Het heeft daarmee opnieuw de positie versterkt van conservatieve Amerikanen die het recht om vuurwapens te dragen als een essentieel grondrecht beschouwen.

Liberaal

Vijf van de negen magistraten stemden voor. Vier als liberaal te boek staande voorstanders van meer greep van de overheid op wapenbezit stemden tegen. Het Hooggerechtshof plaatste volgens meldingen op de website van de The Washington Post wel de kanttekening dat het mogelijk blijft dat beperkingen van het recht wapens te dragen juridisch standhouden.

De opperrechters deden hun uitspraak in een zaak waarbij voorstanders van het grondrecht wapens te dragen bijna dertig jaar oude wapenverboden in Chicago en een voorstad van Chicago, Oak Park, sinds 2008 betwistten.

Ze hebben hun pleit gewonnen en het recht vuurwapens voor zelfverdediging te dragen verder verankerd.

Amendement

In 2008 oordeelde het Hooggerechtshof in een andere zaak voor het eerst specifiek over de interpretatie van het omstreden, eeuwenoude amendement waarop wapenenthousiasten zich beroepen.

Het stelt onder meer: ,,een goed gedisciplineerde militie is de noodzaak voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen mag niet worden aangetast''.

Burgermilities

Voorstanders van de beperking van vuurwapenbezit stellen dat de schrijvers destijds plaatselijke burgermilities en overheidslichamen als dragers van wapens op het oog hadden. Maar het Hooggerechtshof bepaalde in 2008 tot groot genoegen van de bepleiters van het wapenbezit onder burgers, dat ,,het recht van het individu een essentieel onderdeel is in het Tweede Amendement''.

Het hof bepaalde maandag dat de amendementen die oorspronkelijk werden gezien als gericht tot de federale overheidsmacht, in dit geval ook gelden voor lagere overheden.

Er zijn naar schatting 200 miljoen vuurwapens in de VS, een land van 300 miljoen inwoners. Jaarlijks komen in het land naar schatting 30.000 mensen door kogels om het leven.