NICOSIA - Paus Benedictus XVI heeft zondag op Cyprus gepleit voor stopzetting van het geweld in het Midden-Oosten.

Hij riep de internationale gemeenschap op snel en eensgezind in actie te komen om de spanningen in het gebied te verminderen, voordat die tot nog meer bloedvergieten leiden.

De paus ging op de laatste dag van zijn driedaagse bezoek aan Cyprus voor in een eucharistieviering, waaraan ongeveer 10.000 mensen deelnamen.

Onder hen waren vele mensen uit Sri Lanka, India en de Filipijnen die op het eiland werken en er het belangrijkste deel van de rooms-katholieke gemeenschap uitmaken.

Werkdocument

Na de mis presenteerde Benedictus het werkdocument voor de bisschoppensynode over de christenen in het Midden-Oosten, die in oktober in het Vaticaan wordt gehouden.

Hij wees op de ''onschatbare rol'' die christenen in het Midden-Oosten spelen en op de ''grote beproevingen'' waaraan zij blootstaan. Hij sprak de hoop uit dat hun rechten, bijvoorbeeld om vrij hun godsdienst te belijden, beter worden gerespecteerd.

Bedreiging

In het document waarschuwt Benedictus voor de radicale islam die volgens hem voor iedereen, of hij nu jood, christen of moslim is, een bedreiging betekent. Daarom is gezamenlijke actie ertegen nodig.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk meent dat christenen een speciale bijdrage aan vrede en gerechtigheid in het gebied moeten leveren door ''op moedige wijze'' het geweld af te wijzen, van welke kant dat ook komt, en oplossingen voor te stellen die alleen via een dialoog te bereiken zijn.

Hindernis

De paus veroordeelt de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden, die een niet te nemen hindernis is voor de vrijheid van beweging, de economie en het godsdienstig leven.

Ook keurt hij de houding van bepaalde fundamentalistische christenen af die op theologische gronden de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden rechtvaardigen. Daardoor maken zij de positie van christelijke Arabieren nog moeilijker wordt dan zij toch al is.

Het bezoek aan Cyprus is het eerste van een paus aan het eiland in de Middellandse Zee. De paus hoopt ermee de betrekkingen met de orthodoxe kerken te verbeteren. Het grootste deel van de Grieks-Cyprioten is aangesloten bij de Cypriotisch Orthodoxe Kerk.