KRALENDIJK - De Eilandsraad van Bonaire heeft maandagavond laat (lokale tijd) unaniem een motie aangenomen om voor 1 oktober 2010 een referendum te houden over de staatkundige toekomst van Bonaire.

Dat is dinsdag bekendgemaakt. De Eilandsraadsleden willen van de bevolking horen of zij het eens is met de onderhandelingsresultaten met Nederland.

Die zijn vastgelegd in het Bestuurlijk Akkoord dat Nederland en het Bestuurscollege van Bonaire op 22 april ondertekenden.

Een eerder gepland referendum (voor 26 maart 2010) ging niet door omdat de gezaghebber van Bonaire bezwaar maakte. Dat werd vervolgens bekrachtigd door de gouverneur van de Nederlandse Antillen.

Stelling

Het verschil zit voor het komende referendum in de vraagstelling en de deelname. De vraag wordt, in plaats van een keuze tussen twee opties, een ja/nee stelling: 'Ik ben het eens met het onderhandelingsresultaat inzake de toekomstige staatkundige structuur van Bonaire'.

Iedereen vanaf 16 jaar met de Nederlandse nationaliteit die vijftig dagen voorafgaand aan de referendumdatum ingezetene is van Bonaire, mag stemmen.

Voor niet-Nederlanders geldt een termijn van vijf jaar. Bij het eerder geplande referendum zouden Europese Nederlanders alleen mogen stemmen als zij drie jaar op Bonaire woonden. Ook waren 16- en 17 jarigen uitgesloten van deelname.

Definitieve datum

Een Referendumcommissie moet nu de definitieve datum van de peiling bepalen. De gevolgen voor een eventuele negatieve uitkomst zijn nog onduidelijk. Nederland heeft altijd gezegd dat Bonaire als alternatief alleen zelfstandigheid heeft.

Na de opheffing van het land Nederlandse Antillen, gepland voor 10 oktober 2010, worden Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland. Sint Maarten en Curaçao worden zelfstandig landen binnen het Koninkrijk.