Protestbrief tegen 'misdaden' Obama

WASHINGTON - Een groep van bijna tweeduizend Amerikaanse acteurs en intellectuelen publiceert vrijdag een brief waarin ze de Amerikaanse president Barack Obama ervan beschuldigen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden toe te staan.

''Misdaden zijn misdaden, ongeacht wie ze begaat.'' Foto's van Obama en zijn voorganger George W. Bush begeleiden de tekst in het magazine New York Review of Books.

De ondertekenaars beschuldigen Obama ervan Bush' omstreden mensenrechtenbeleid in Irak en Afghanistan voort te zetten.

Zij laken vooral Obama's besluit om toestemming te geven voor het doden van de radicaalislamitische geestelijke Anwar al-Awlaki, een Amerikaanse burger, die wordt beschuldigd van banden met al-Qaeda in Jemen.

Erger

''In sommige opzichten is dit erger dan Bush, omdat Obama claimt het recht te hebben Amerikaanse burgers te vermoorden die hijzelf of de CIA verdenkt van terrorisme, iets dat Bush nooit publiekelijk heeft geclaimd'', aldus de ondertekenaars.

Ook laken ze Obama's besluit om geen leden van het regime van Bush te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden, onder wie sommigen die hebben toegegeven verdachten aan 'waterboarding' en andere vormen van marteling te hebben onderworpen.

Onder anderen taalkundige Noam Chomsky en acteur James Cromwell ondertekenden de verklaring.

Tip de redactie