BRUSSEL - India en Brazilië hebben een klacht bij de wereldhandelsorganisatie WTO ingediend tegen Nederland en de Europese Unie. De klacht gaat over het in beslag nemen van merkloze medicijnen door de douane.

Volgens een brief van de ambassadeur van India bij de WTO, Ujal Singh Bhatia, gericht aan de EU-vertegenwoordiging bij de WTO heeft de Nederlandse douane in 2008 en 2009 minstens negentien zendingen merkloze medicijnen onderschept, waarvan er zestien afkomstig waren uit Nederland.

De ambassadeur vindt dat hierdoor de mogelijkheden voor ontwikkelingslanden om iedereen toegang te geven tot betaalbare medicijnen, worden belemmerd.

Volgens de EU zijn de controles van partijen medicijnen gericht op het onderscheppen van nepmedicijnen en is het niet de bedoeling om mensen in ontwikkelingslanden hun behandeling te onthouden.

Zestig dagen

Nederland en de EU aan de ene kant en India en Brazilië aan de andere kant hebben nu zestig dagen de tijd om hun geschil op te lossen.

Indien dat niet lukt, kunnen de laatste twee landen de WTO vragen een groep van experts samen te stellen die moet bepalen of de Europese acties al dan niet in strijd zijn met internationale handelsafspraken.